Daca kunye Daca + Iimfuno

IsiNgesi   Spanish

 • Daca Original
  • Ngaphantsi kweminyaka engama -31 ubudala on June 15 , 2012
  • Khawuyisondeze kwi US ukusukela June 15 , 2007
  • umfundi lwangoku , waphumelela highschool , okanye wafumana noGedaliya ( kukho ezingenjalo )
  • Akukho isimo lokundwendwela ngokusemthethweni
  • Ubume sisebenza iminyaka 2
 • Eyandisiweyo Daca ( Daca + )
  • Akukho budala Khawuyisondeze kwi US ukusukela ngoJanuwari 1 , 2010
  • umfundi lwangoku , waphumelela highschool , okanye wafumana noGedaliya ( kukho ezingenjalo )
  • Akukho isimo lokundwendwela ngokusemthethweni
  • Ubume sisebenza iminyaka 3